Przegląd zawodów prawniczych – specyfika profesji adwokata

utworzone przez | 13 12 2017 | 0 komentarzy

Na straży prawa stoi wielu prawników – to między innymi: adwokaci, notariusze, prokuratorzy, mediatorzy oraz sędziowie. Najwięcej osób styka się z adwokatami i notariuszami. Wszystko przez to, że jedni i drudzy świadczą pomoc prawną, przydatną niekiedy nawet w codziennych sprawach. Poznajmy specyfikę profesji adwokata i porównajmy ją z zawodem notariusza.

Prawnik prawnikowi nierówny

Prawnik to osoba, która zajmuje się prawem w teorii, a więc na przykład je bada i przekazuje wiedzę dalej, jak również w praktyce, a więc wykonująca jakąś prawniczą profesję. Profesji prawniczych trochę występuje, bo na przykład adwokaci, notariusze, prokuratorzy, mediatorzy, czy sędziowie. Adwokat to osoba, która świadczy pomoc prawną, głównie przez obronę sądową. Notariusz to osoba, która świadczy pomoc prawną, głównie przez sporządzanie dokumentów prawnych. Prokurator to osoba, która wnosi i podtrzymuje akty oskarżenia. Mediator to osoba, która zajmuje się mediacją między stronami bez podejmowania decyzji. Sędzia to osoba, która orzeka niezawisłe wyroki w konkretnych sprawach.

Adwokat

Etymologia słowa adwokat znajduje się w języku łacińskim, a mianowicie w słowie advocatus wywodzącego się od słowa advocare, co oznacza wzywać na pomoc. Adwokat to jeden z zawodów prawniczych, który najprościej rzecz ujmując zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej. Adwokata nazywa się niekiedy obrońcą sądowym i choć nazywa się go mylnie to uzasadnia ten fakt to, że ich pomoc prawna w sporej mierze opiera się na odgrywaniu roli obrońcy sądowego. Tak więc do zadań adwokata należy obrona w trakcie procesów i spraw sądowych, konsultacje dotyczące spraw prawniczych, czy tworzenie różnych umów i statutów zgodnie z literą prawa. Aby zostać adwokatem nie wystarczy ukończyć studiów prawniczych, ale trzeba też odbyć aplikacje prawniczą, to znaczy swoista praktykę w adwokaturze, a na koniec zdać egzamin adwokacki. Zwolnieni z tej procedury pozostają jedynie profesorowie i doktorzy habilitowani w dziedzinie prawa.

Notariusz

Etymologia słowa notariusz znajduje się w języku łacińskimi, a mianowicie w słowie notarius, co wiązało się ze znaczeniem prowadzenia ksiąg. Notariusz to jeden z zawodów prawniczych, których najprościej rzecz ujmując zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej. Definicja notariusz brzmi więc identycznie jak definicja adwokata, z tym, że pomoc prawna niesiona przez adwokata nieco różni się od pomocy prawnej niesionej przez notariusza, którego nazywa się niekiedy osobą od testamentów, ze względu na to, że właśnie testamenty w sporej mierze zajmują jego czas . Tak więc do zadań notariusza należy sporządzanie aktów notarialnych, aktów dziedziczenia, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, sporządzanie poświadczeń i doręczanie poświadczeń. Profesja notariusza zalicza się do tak zwanych zawodów zaufania publicznego, a więc takich, które wykonuje się w celu troski o interes publiczny. Ponadto notariusz może korzystać z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Źródło: http://kancelariaea.pl

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły