List polecony lub mail jako skuteczna forma wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę przesłane listem poleconym jest tak samo prawnie skuteczne, jak to wręczone osobiście. Wypowiedzenie wchodzi w życie w chwili odebrania jej przez odbiorcę lub osobę do tego upoważnioną. Jednak gdy pracownik nie odbierze przesyłki nawet po jej drugim awizowaniu, uznaje się, że została ona doręczona, a warunki wypowiedzenia wchodzą w życie.

Bardziej wątpliwą formą zwolnienia jest informacja o tym za pomocą maila. List wysłany drogą elektroniczną należy opatrzyć w bezpieczny podpis elektroniczny, taka droga jest skuteczną formą zwolnienia.

W przypadku wiadomości bez takiego podpisu zwolnienie również jest skuteczne, jednak niezgodne z przepisami prawa. W takiej sytuacji dochodzi do rozwiązania umowy o pracę, jednak pracownik może żądać przywrócenia do pracy i może uzyskać ewentualne odszkodowanie. Jednak wtedy pracownik musi złożyć odpowiednie dokumenty do sądu pracy i wejść z pracodawcą na drogę sądową. W sytuacji, w której zwolniony pracownik nie złoży dokumentów do sądu wypowiedzenie umowy o pracę wchodzi w życie, ponieważ ochrona praw pracownika dokonywana jest jedynie na jego żądanie, a nie jest przeprowadzana z urzędu.

Najlepszą sytuacją i dla pracownika i dla pracodawcy jest ta, w której wypowiedzenie bezpośrednio trafia do pracownika, który powinien przyjąć taki dokument i się pod nim podpisać. Wtedy cała sytuacja jest oczywista dla obu stron. Jednak zdarzają się sytuacje, w których pracownik nie może lub nie chce przyjąć wypowiedzenia, dopiero wtedy należy skorzystać z usług poczty lub wysłać zwolnienie mailem, które są tak samo skuteczne prawnie jak wręczone bezpośrednio pismo.

Jeśli masz problemy z pracodawcą, który bezprawnie Cię zwolnił, skontaktuj się z prawnikiem – np. tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *