Firma

Wykroczenie a przestępstwo skarbowe – czym się charakteryzują?

Przestępstwo skarbowe oraz wykroczenie skarbowe to pojęcia, którymi posługuje się kodeks karny skarbowy.

Niestety często są one ze sobą mylone, a różnica między nimi jest niezwykle istotna. W tym artykule scharakteryzujemy zarówno wykroczenie, jak i przestępstwo skarbowe oraz wyjaśnimy różnicę pomiędzy tymi dwoma pojęciami.

Wykroczenie skarbowe – co to jest?

Wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony, który spełnia następujące przesłanki przewidziane w art. 53 § 1 KKS oraz 53 § 3 KKS:

Czyn zabroniony jest to zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby nie stanowiło ono przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Określenie czynu zabronionego jako przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego może nastąpić tylko w niniejszym kodeksie. [Art. 53 1 § KKS]

Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi. [Art. 53 § 3 KKS]

O wykroczeniu skarbowym mowa, gdy przedsiębiorca nie wpłaci części lub całości należności podatkowej. Popełnienie wykroczenia może grozić grzywną określoną kwotowo z ograniczeniem nie większym niż dwudziestokrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Przestępstwo skarbowe – co to jest?

Definicja przestępstwa skarbowego wyrażona jest w art. 53 § 1 KKS oraz 53 § 2 KKS. Podobnie jak w przypadku wykroczenia skarbowego mowa tutaj o czynie zabronionym, który określa art. 53 § 1 KKS.

Przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. [Art. 53 § 2 KKS]

Przestępstwo skarbowe jest czynem obarczonym większą karą w porównaniu do wykroczenia skarbowego. To czyn zabroniony przez kodeks karny skarbowy pod groźbą kary grzywny, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

O przestępstwie skarbowym mowa, gdy przedsiębiorca swoim działaniem narazi budżet publicznoprawny na wartość, która przekroczy limit pięciokrotności wynagrodzenia.

Podsumowanie

Podstawową różnicą, która odróżnia te dwa pojęcia jest rodzaj wymierzanej kary. W przy wykroczeniu skarbowym występuje grzywna, która jest określona kwotowo. Przestępstwo skarbowe może spowodować wymierzenie kary grzywny określonej w stawkach dziennych, jak również karę ograniczenia i pozbawienia wolności.

Dowiedz się więcej na KancelariaEA.pl.

Źródło: http://kancelariaea.pl/uslugi/obsluga-prawna-firm.html

Jeden komentarz do “Wykroczenie a przestępstwo skarbowe – czym się charakteryzują?

  • Super wpis 🙂 Szczerze to znałem różnice tych dwóch pojęć – dość oczywiste, ale nie do końca rozumiałem wszystkie związane z tym aspekty. Dzięki wielkie za wyjaśnienia!

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *