Firma

Jak założyć firmę przez internet?

W dzisiejszych czasach umiejętność obsługi sieci jest podstawą dla wielu ludzi, a w szczególności dla przedsiębiorcy. Wiele spraw można obecnie załatwić on-line, nie wychodząc z domu. Dzięki temu również swoją firmę można założyć przez internet, co zdecydowanie jest znacznym ułatwieniem – pozwala to uniknąć stania w długich kolejkach i biegania od jednego okienka do drugiego. W jaki więc sposób można założyć firmę przez internet?

Krokiem, który należy podjąć, aby założyć firmę przez internet, jest zarejestrowanie swojej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to centralny rejestr, prowadzony przez Ministra Gospodarki, którego głównymi zadaniami są między innymi ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, udostępnianie informacji o nich, umożliwienie wglądu do danych.

Wniosek o wpis do CEIDG należy złożyć formie elektronicznej. Co ważne, nie jest on objęty żadną opłatą. Aby złożyć wniosek należy:

  • Potwierdzić swoją tożsamość – za pomocą elektronicznego podpisu, założenia profilu ePUAP lub anonimowo. W ostatnim przypadku konieczna jest wizyta w Urzędzie Miasta lub Gminy i potwierdzenie wpisanych danych (dopiero po otrzymaniu kodu weryfikacyjnego);
  • Wybrać, czy wypełnia się wniosek po raz pierwszy oraz czy chce się to zrobić przy pomocy kreatora, czy standardowego formularza;
  • Wypełnić dane wnioskodawcy, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL czy numer dowodu osobistego;
  • Wypełnić dane z zakresu ewidencji gospodarczej, czyli nazwę firmy, liczbę zatrudnionych pracowników oraz przewidywane zatrudnienia w przyszłości. Należy również wybrać rodzaj prowadzonej działalności, który opisany jest odpowiednim kodem;
  • Wypełnić dane do rejestru ubezpieczeniowego – pozwoli to oszczędzić czas na zgłoszenie faktu założenia firmy do ZUS lub KRUS;
  • Wypełnić dane dotyczące Urzędu Skarbowego – w kroku tym należy określić, jak często i w jakiej formie będzie opłacany podatek – tutaj warto się też zastanowić nad programem do faktur – online (np. Fakturownia) lub offline (np. Mega Tech);
  • Podać dane dotyczące rachunku bankowego i ewentualnie załączniki.

Należy jednakże pamiętać, że tak czy inaczej należy osobiście udać się do ZUS, gdzie należy określić, z jakich ubezpieczeń będzie się korzystać oraz w Urzędzie Skarbowym, jeśli chce się być płatnikiem VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *