Finanse

Pomyłka w przelewie – jak odzyskać środki?

Pośpiech albo błędne zanotowanie danych może przyczynić się do błędnego nadania przekazu pieniężnego. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy odzyskanie środków będzie możliwe?

Pomyłka? Skontaktuj się z bankiem

Czas oczekiwania na realizację przelewu jest w przypadku błędnego przesłania pieniędzy o tyle istotny, że od statusu zlecenia zależy to, czy możliwe okaże się jego skorygowanie albo cofnięcie. Przy przekazach ELIXIR międzybankowych klient ma szansę anulować błędny przelew. W tym celu trzeba skontaktować się ze swoim bankiem – telefonicznie bądź udać się do oddziału. 

Po zgłoszeniu pomyłki klient może liczyć na sprawną pomoc banku. Prawdopodobieństwo, że przelew został już zrealizowany jest niewielkie i wiąże się z godzinami sesji wychodzących. Stanie się tak oczywiście wtedy, gdy klient szybko zorientuje się, że błędnie przelał środki. W każdym banku obowiązują trzy sesje wychodzące – ranna, popołudniowa i wieczorna, lecz każda instytucja realizuje je w różnych godzinach.

Zwrot środków

Jeżeli zdarzy się sytuacja, w której klient nie zdołał skorygować albo anulować wysłanego przelewu, ma szanse odzyskać błędnie przelane pieniądze. Środki zostaną, co prawda, odnotowane na rachunku bankowym osoby, która przez pomyłkę stała się ich odbiorcą, ale nadawca wciąż może dochodzić swoich roszczeń.

Należy wiedzieć, że bank ma obowiązek chronić dane osobowe swoich klientów. Oznacza to, że w przypadku błędów w przelewach, pracownicy instytucji finansowej nie mogą pomóc nadawcy i podać danych odbiorcy. Pośredniczą jednak w odzyskaniu omyłkowo wysłanych środków. By tak się stało, nadawca powinien wystosować wezwanie do zwrotu. W takim piśmie trzeba zwrócić uwagę na kilka elementów.

Wezwanie do zwrotu

Nadawca wezwania powinien wskazać swoje dane i krótko wyjaśnić, jak doszło do wysłania przelewu na złe konto. Dobrym rozwiązaniem okaże się wskazanie dnia przelania środków, ich kwoty i podkreślenie, że zostały one omyłkowo wysłane. W tym momencie istotne znaczenie ma również to, czy w przelewie zostały wskazane dane odbiorcy. Jeżeli tak, to także należy to podkreślić. Ważne będzie też wskazanie odbiorcy numeru rachunku, na który powinien zostać wysłany przelew zwrotny.

Droga sądowa

Jeśli odbiorca nie prześle nienależnych mu środków, sprawę można skierować do sądu. Na podstawie dowodów takich jak potwierdzenia błędnej dyspozycji przelewu, wezwania skierowanego do odbiorcy przelewu za pośrednictwem banku i innych dokumentów, należy dochodzić swoich roszczeń. Wówczas wydany zostanie nakaz zapłaty, a pozwany (osoba, która się bezpodstawnie wzbogaciła) zostanie zobowiązany do oddania kwoty (możliwe, że wraz z odsetkami i kosztami sądowymi).

W przypadku pomyłki w przelewie można odzyskać błędnie przesłane środki. Najszybciej uda się to zrobić, zgłaszając pomyłkę do banku. Jeśli będzie już za późno na anulowanie zlecenia, trzeba wystosować wezwanie do zwrotu środków. Wtedy odbiorcy zwykle zwracają nienależne środki, obawiając się konsekwencji prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *