Finanse

Podatki dla firm w 2019 – najważniejsze zmiany

W systemie podatkowym pojawiło się kilka istotnych modyfikacji – dotyczy to nie tylko osób zatrudnionych na umowy o pracę, dzieło czy na umowę zlecenie, ale też przedsiębiorców. Sprawdź, jakie zmiany w podatkach przyniósł rok 2019.

e-PIT dla przedsiębiorców od 2020 r.

Usługa „Twój e-PIT” będzie dostępna zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorców, co pozwoli wygodnie rozliczać się przez internet. Z możliwości tej uda się skorzystać dopiero w roku 2020, rozliczając PIT za 2019. Uzupełniony PIT-36, PIT-36L i PIT-28 pojawi się w Portalu Podatkowym. Można zaakceptować go bez zmian, nanieść poprawki (np. dodać informacje potrzebne do przekazania 1% podatku) lub nie zaakceptować i rozliczyć całość samodzielnie.

Innovation box – nowa ulga podatkowa na innowacje

Ministerstwo Finansów zamierza motywować przedsiębiorców do zwiększenia budżetu na zmiany. Z tego powodu rozszerza ulgę na badania i rozwój. Niższą stawką (5 % zamiast 19 %) zostaną opodatkowane dochody, uzyskane z praw własności intelektualnej. Dotyczy to głównie patentów, praw do oprogramowania komputerowego i innych praw autorskich, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych. Warunkiem skorzystania z nowej ulgi na innowacje będzie osiąganie dochodów z wyżej wymienionych tytułów oraz wymóg prowadzenia przez firmę działalności badawczo-rozwojowej związanej z wytworzeniem, rozwojem i ulepszaniem składnika własności indywidualnej.

Niższy CIT dla małych przedsiębiorstw

Małe firmy (takie, których przychody to maksymalnie 1,2 mln euro rocznie) dotychczas odprowadzały CIT w wysokości 15 %. W tym roku 2019 stawka CIT znacznie obniżono tę stawkę. Teraz wynosi ona 9 % dochodów.
Trzeba mieć na uwadze, że od następnego miesiąca lub kwartału, w którym przekroczy się ustanowiony limit, należy odprowadzać standardową stawkę 19 % – nie tylko od nadwyżki, ale od całej kwoty dochodów.

Exit tax, czyli podatek od przeprowadzki

Na mocy unijnej dyrektywy ATAD został wprowadzony nowy podatek – exit tax. Jest to opłata od niezrealizowanych zysków. Regulacja obowiązuje od 1 stycznia 2019. Dotyczy to firm przenoszących swój majątek. Zamiarem rządu było też rozszerzenie grupy opodatkowanej o osoby fizyczne. Dlatego nawet gdy nie prowadzi się firmy, a zmienia się rezydencję podatkową, należy zapłacić. W praktyce oznacza to, że jeśli odbierze się państwu polskiemu możliwość opodatkowania dochodów, trzeba uiścić za to odpowiednią opłatę.

Stawka exit tax wynosi 19 % (dla firm i osób fizycznych) lub 3 %, jeżeli opodatkowuje się przychód, a nie dochód (np. jeśli rozlicza się ryczałtem). Podatek płaci się tylko wtedy, gdy jest się polskim rezydentem przez co najmniej 5 lat przed wyjazdem (w okresie 10- letnim).

Obecnie trudno stwierdzić, czy modyfikacje w systemie podatkowym dotyczące firm zmienią sytuację przedsiębiorstw na lepsze czy gorsze. Korzyść mogą odnieść mniejsze firmy, a stracić te najbogatsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *